GDPR

Integritetspolicy -GDPR 

Behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser, som är personuppgiftsansvarig, spararoch hämtar personuppgifter är för att identifiera kunden som part i köpeavtalet samt att fullfölja avtalet. De personuppgifter som vi sparar och hämtar är person-, organisationsnummer, namn, adresser, fastighetsbeteckning, e-postadresser, telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för att kunna kontakta våra kunder, göra kreditupplysningar, att leverera/installera varor, att fakturera kunder, att behandla rotavdragsansökningar, vid lån- och finansieringsupplägg samt vid betalningsföreläggande.

Uppgifterna behandlas konfidentiellt och sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlas enbart externt vid kontakt med myndigheter, kreditinstitut samt vid de tillfällen då tredje part krävs för att fullfölja avtalet. Uppgifterna kommer att sparas i bokföringen för att fullfölja rättsliga förpliktelser och lagras i samma utsträckning som bokföringslagen kräver dvs 7 kalenderår.

Kunden har rätt att begära tillgång till, rättelse, radering, och/eller begränsning av personuppgifter som behandlas och som rör den registrerade. Kunden har även rätt till invända mot behandling av personuppgifter samt dataportabilitet.

Om du har frågor eller önskar ytterligare upplysningar om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontaktainfo@rollopersienner.sealternativt Tel: 031-408750. Vid klagomål rörande vår hantering av personuppgifter hänvisar vi till Datainspektionen.

AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser

Orgnr: 559035-3925

Adress: Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal

Telefon: 031-408750

E-mail: Info@rollopersienner.se